Spevy

Lieska A:

A tam dole na dole

Predzu, predzu, predzuľenky

Lastovička včas ráno šteboce

Spevácke číslo z Liptova

Spevácke číslo z Považského Chlmca

Spevácke číslo z Čičmian

 

Lieska B:

Koledy z Dlhého Poľa - 1

Koledy - 2

Zasadil som čerešňičku

Vianočné koledy z Dlhého Poľa

Čie je to dievčatko.... pásmo ľudových piesní

Po nábreží koník beží.... pásmo ľudových piesní

Nane bogandži, Aničko - Aničko

 

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka