Profil

 

Detský folklórny súbor Lieska vznikol v roku 1975 a v súčasnosti patrí pod zriaďovateľskú pôsobnosť Súkromnej základnej umeleckej školy Lietavská Lúčka. Do augusta 2017 pracoval v Centre voľného času, v Žiline. Tvorivé námety čerpá umelecké vedenie súboru najmä zo svojho okolia, pokračuje v propagovaní ľudových tradícií, uchováva ľudové tance, piesne a zvyky najmä z oblasti Čičmian, Fačkova, Dlhého Pola, Terchovej ale aj z ďalšieho okolia Žiliny. Súbor má v súčasnej dobe dve tanečné zložky, spevácku zložku a ľudovú hudbu. Od svojho vzniku získala Lieska viacero významných ocenení a pravidelne sa zúčastňuje rôznych folklórnych festivalov a podujatí konaných v Slovenskej republike, ako aj medzinárodných festivalov v zahraničí ako napr. v Poľsku, v Maďarsku,  v Chorvátsku, v Čechách a na Morave.

 

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka