Ľudové piesne

Ľudové piesne, ktoré používame v našich tanečných alebo speváckych číslach. Niektoré piesne sú v nárečí.

 1. Čerešnička: ............................ Čerešnička
 2. Vianočné koledy 1:..................  Vianočné koledy z Dlhého Poľa
 3. Piesne zo Zemplína a okolia:....  Predzu, predzu, predzuľenky
 4. Horehon - dievčatá:................   Horehron dievčatá
 5. Horehron - chlapci: ................   Horehron -chlapci
 6. Horehon- harmonikové sólo:....  Horehron - sólo spev a harmoniky
 7. Tanec z Terchovej:...................  TERCHOVÁ
 8. Spevácke číslo z Dlhého Pola:...  Dlhé pole
 9. Spevácke číslo z Turca: ............  Spev - Turiec
 10. Tanec "Veľká Noc": .................  Veľká Noc
 11. Lieska B - 1. spevácky blok: ...... 1. spevácky blok - B
 12. Lieska B - 2. spevácky blok: ...... 2. spevácky blok - B
 13. Tanec "Romale - Miro dživipen" ..... KHAMORO
 14. Koledy 2:                    ................... koledy - DFS Lieska
 15. Dievčenské z Čičmian ..............  Čičmany
 16. Karičky ........................................Karičky
 17. Myjavské piesne ........................ DFS Lieska - myjavske piesne

Stránka sa priebežne dopĺňa!!!!!

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka