História súboru

Detský folklórny súbor Lieska začínal svoju činnosť ako folklórno-tanečný krúžok, ktorého zakladateľky, tanečné pedagogičky, choreografky a zároveň vedúce boli p. Evka Tkáčová a p. Hanka Bieleschová (ktorá o.i. založila súbor moderného a scénického tanca DIANA).  Ich prvá tanečná choreografia mala názov Východ a vznikla na jeseň v roku 1975. Boli to dievčenské karičky zo Zemplína, doprevádzané spevom tanečníc. Nasledovalo mnoho ďalších choreografií najmä z blízkeho okolia ako napr.: Pod oknom - tance a spevy z Terchovej; Fašiangy, Turice - metlový, lopatový, kožušený a zbojnícky tanec z Považského Chlmca; Na pasienkoch - chlapčenské hry z Terchovej.

 

Po odchode p. Tkáčovej prichádzajú v roku 1986 na miesta vedúcich bývalé
členky DSF Lieska a Folklórneho súboru (ďalej len FS) Rozsutec p. Kubincová a 

p. Gajdošíková. Nové vedúce súboru pridávajú k repertoáru ďalšie choreografie z okolia Žilinského regiónu: Pri Kysuci - dievčenské hry z Oškerdy, Jar je tu - vynášanie Moreny v Považskom Chlmci, Pri salaši - hra chlapcov na ovce a valachov z Terchovej. Po odchode p. Gajdošíkovej do folklórneho súboru Lúčnica zostáva vedúcou súboru p. Kubincová.

Z malého folklórno-tanečného krúžku sa stáva veľký detský folklórny súbor s viac ako sto členmi, ktorý sa delí na dve skupiny tanečníkov (Lieska„A“ a „B“), detskú ľudovú hudbu a spevácku zložku.

 

Od roku 1988 až dodnes v súbore pôsobí ďalšia bývalá členka FS Rozsutec

p. Dolinajcová, ktorá v súčasnosti vedie obe skupiny tanečníkov. V tomto období pribúdajú nové choreografie p. Kubincovej ako sú napr: Na trhu; Na konope; Veruže mi zahraj; Pri píšťalke; Zima je mi, zima; Na lúke pod Bačoviskom; Karičky II; Háj, háj, zelený máj; Bez práce nie sú koláče. S choreografiou Ešce som ňevirost, už som vojak, sa Lieska úspešne prezentovala v roku 1992 aj na celoslovenskej prehliadke Detských folklórnych súborov v Prešove.

 

V roku 1995 prichádza do Liesky ďalšia vtedy ešte aktívna členka FS Rozsutec V. Hriechová, ktorá začína vypomáhať korepetíciou na akordeóne. V tejto ére vznikajú aj nové choreografie ako sú: Ringe, ringe; Na Deda; Svadba z Fačkova; Pas sa mi kravička; Májiček; Na vojaka; Muzika, Kožušený...; ale aj spevácke čísla, z nich najznámejšie je A tam hore na hore. V tomto období Liesku trénujú títo taneční pedagógovia: A. Sybylová, M. Klein, M. Lazar. V roku 2004 sa novým tanečným pedagógom stáva M. Fondati, ktorý je aktívnym tanečníkom FS Stavbár.  Pod vedením spomínaných tanečných pedagógov A. Dolinajcovej, V.  Hriechovej a M. Fondatiho vzniká choreografia ktorá má názov Veľká Noc z Čičmian. Tí spolu tvoria až do súčasnosti (r. 2008).

 

V školskom roku 2007/2008 začína V. Hriechová pracovať ako interný zamestnanec CVČ Spektrum. Práve táto skutočnosť spôsobuje to, že sa vytvorili dve nové choreografie (V Terchovej pri muzike;Zbojnícky sen) a spevácke číslo z Východného Slovenska: Predzu, predzu predzuľenky.

 

Pod vedením spomínaných, ale aj ďalších nemenovaných vedúcich, súbor úspešne pokračuje v ľudových tradíciách, uchováva ľudové tance, piesne a zvyky najmä zo Žilinského regiónu.  K tancu neodmysliteľne patrí hudba. Máloktorý detský folklórny súbor má vlastnú ľudovú hudbu. Lieska patrí medzi tie šťastné súbory, ktorým sa to podarilo. V tanečnej sezóne 1983-84 vznikla pri folklórnom súbore Stavbár detská ľudová hudba, ktorej zakladateľom bol p. Leštínsky. O rok neskôr celá prešla do okresného domu pionierov  a mládeže, kde až do roku 1987 pôsobila pod názvom Kolovrátok. Jej pokračovateľom sa stala detská ľudová hudba Lieska. Túto až do minulého roku viedol p. Pipišák, ktorý bol zároveň aj organizačným a umeleckým vedúcim DFS Lieska. Hudobnú zložku preberá R. Závodská, ktorá hráva aj vo FS Stavbár, a umeleckým a organizačným vedúcim DFS Lieska sa stáva V. Hriechová.

 

Na záver treba dodať, že od svojho vzniku nazbierala Lieska nespočetné množstvo diplomov, uznaní a iných ocenení na rôznych súťažiach či už v rámci ČSSR, ČSFR, Slovenskej republiky,  ale aj na festivaloch v zahraničí ako napr. v Poľsku, v Maďarsku a v Čechách.  Nielen súťažiam sa venujú členovia súboru Lieska. Mladí aj malí tanečníci z Liesky sú často pozývaní na rôzne spoločenské vystúpenia napr. pre vojakov, pri príležitosti osláv, sviatkov a výročí v meste Žilina či v okolitých obciach, na výročia podnikov, kultúrne vystúpenia v liečebných ústavoch a kúpeľoch (Ľubochňa, Rajecké Teplice, Kunerad, Lúčky), na podujatia v domovoch dôchodcov, na akcie rôznych spoločenských spolkov, na charitatívne akcie, napr. benefičný koncert pre onkológiu a pre mentálne postihnuté deti. 

 

 

 

--></

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka