CD - Spievajže si, spievaj

1. Koledy z Dlhého Poľa

2. A tam dole na dole

3. Červené jabĺčko

    Šuhajko Záhorák

4. Zmes ľudových piesní

5. Ložkový

6. Lastovička včas ráno šteboce

    A keby ja cukor jedla

7. Páslo dievča pávy

    Veruže mi zahraj

8. Predzu, predzu, predzuľenky

9. Zmes horehronských piesní

10. Keď sa žitko zelenalo

11. Nane bogandži

      Aničko, Aničko

12. Sare, joj de patrija

13. Trebišovské dzivky

       Zahrajce hudaci

14. Zasadil som čerešničku

 

 

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka