Pozor!!!

Fotky z našich akcií a účinkovania na rôznych kultúrnych podujatiach nájdete na: picasaweb.google.com/dfs.lieska

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka