8. 12 - Možno príde aj Mikuláš

20.01.2014 14:04

Šport. hala pre ZŠ V. Javorku

Lieska B - Koledy

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka