29. 3. - Javorové husličky

01.04.2014 14:55

Súťažná prehliadka v ľudovom speve DFS

 

 

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka