27. 4. - Dolný Kubín

29.04.2014 14:19

Súťaž Detských spevácky skupín DFS v krajskom kole  "Kubínske spievanky"

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka