16. 1. - ples Hotel Slovakia - Lieska A

21.01.2015 14:33

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka