1. 2. - Ples Divinka Lalinok

05.02.2014 14:04

Lieska A

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka