Nácviky DFS Lieska

Lieska Am - žiaci od 9 do 11 rokov (m - mladší)

LIESKA "Am"
Utorok 15,30 - 17,00
Štvrtok 15,30 - 17,00

 

 

Lieska As - žiaci od 12 do 15 rokov (s - starší)

Lieska "As"  
Utorok 16,30 - 18,00
Štvrtok 16,30 - 18,00

 

 

Lieska Bm - deti od 4 do 5 rokov (m - mladší)

Lieska "Bm"
Pondelok 15,30 - 17,00
Streda 15,30 - 17,00

 

 

Lieska Bs - deti od 6 do 8 rokov (s - starší)

Lieska "Bs"
Pondelok 16,30 - 18,00
Streda 16,30 - 18,00

 

 

Ľudový spev 

Ľudový spev
Štvrtok 18,00 - 19,00

 

 

Ľudová hudba - momentálne nefunguje, ale vytvárame nový projekt pre vznik detskej ľudovej hudby

Detská ľudová hudba 
   

 

 

Individuálne nácviky - tanečná sála,  k dispozícii pre všetkých členov DFS Lieska 

Individuálne nácviky
Piatok 14,00 - 17,00