Oprášené krpce

Folklórni nadšenci zo Žiliny:  oprasenekrpce.sk/

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka