Kvapka krvi v CVČ

Kvapka krvi v CVČ

Centrum voľného času v spolupráci s NTS organizovalo 28. 4. 2017 "Kvapku krvi". Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí sa do tejto akcie zapojili a podporili darcovstvom krásnu, prospešnú a jednoduchú humánnu myšlienku. 

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. 

Ešte raz všetkým zúčasteným Ď A K U J E M E :)