STAVANIE MÁJA V BYTČI

30.04.2013 00:00
 

 

Mesiac apríl sa skončil a pred nami je najkrajší mesiac roku - máj. Miesto Bytča pokračuje v tradíciách našich predkov a na Námestí SR postavilo už tradične máj.

Dňa 30.apríla 2013 sa na Námestí SR v Bytči uskutočnilo tradičné Stavanie mája.
V úvode programu všetkých privítal primátor mesta p. Miroslav Minárčik, ktorý zároveň poprial spoluobčanom, aby najkrajší mesiac v roku prežili v láske a aby sa symbolika mája preniesla do ich každodenného života.
Za tónov harmoník a spevu dievčatá ozdobili farebnými stužkami krásny smrek a členovia DHZ Bytča spolu s pracovníkmi technických služieb postavili máj. Prítomní občania ich úsilie odmenili obrovským potleskom. Kultúrny program potom pokračoval vystúpením DFS Lieska a heligónkárov z Turzovky, Považskej Bystrice a Štiavnika.

Primátor mesta ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomáhali pri stavaní mája.

 

Text, foto: Zdenka Svrčková, referát kultúry

 

 

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka