7. 1. (prázdninová streda)- sústredenie Lieska A

21.01.2015 14:32