30.3. - nedeľné popoludnie v OC MAX

01.04.2014 14:56

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka