17. 1. - Ples Hotel Slovakia

20.01.2014 14:06

Vystúpenie Lieska A -

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka