16. 5. - 10. výročie vstupu Slovenska do EÚ

20.05.2014 14:59

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka