13. 2. - Carneval Slovakia 2015 - Lieska A

17.02.2015 11:33

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka