Členovia na šk. rok 2017/18

členovia, ktorí odovzdali prihlášky na tento šk. rok: zaradenie do skupín.pdf (263,9 kB)

DFS Lieska 

Sídlo: Ul. Vysokoškolákov 13, ŽILINA 

ˇ

Zriaďovateľ: 

SZUŠ Lietavská Lúčka